Trhovisko

predaj a kúpa...
vytvoril dzI/O (2024)

podpora

apka má príjem jedine od dobrovoľných podporovateľov
prosím, podpor stvoriteľa
prevodom na účet
SK41 1100 0000 0026 1872 7972
SWIFT: TATRSKBX
názov účtu:
Dziak Maroš, Ing.
banka:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1
cez PayPal
cez Viamo
cez Donater
poštou
Ing. Maroš Dziak
Budovateľská 67
075 01 Trebišov
Slovensko, EÚ
a teraz pozri, kto prispel